DATABEHEER

Beheersing is grip


Beheersing is grip

TerraStudio® stelt het te ontwikkelen of te beheren object centraal. Door het object stapsgewijs op te bouwen uit bestaande open-data kaartlagen, geüploade eigen data en/of geïmporteerde CAD tekeningen ontstaat er één centraal toegankelijk en meer-dimensioneel beeld van het betreffende object en de directe omgeving hiervan.

Impact met data van TerraStudio®

Impact met data van TerraStudio®

Analyseer de impact van een, al dan niet gewijzigd ontwerp voor reeds gesignaleerde raakvlakken met omgevingsfactoren. Met de slimme applicaties van TerraStudio® is het mogelijk om een snelle analyse uit te voeren, waarbij de impact van wijzigingen in de omgeving en/of wijzigingen in het ontwerp direct inzichtelijk zijn. Hiermee wordt het ontwerp en de inpassing ervan in de omgeving automatisch beheerst.

Geografische beheersing

Het ontwerp van het object geografisch inpassen en beheersen

Geografisch weergegeven dashboard laat voortgang en gevisualiseerde dossierstatus zien

Automatische aanmaak van de objectstructuur: Objectinformatie wordt toegevoegd en geografisch weergegeven

Uitwisselen van informatie in het beveiligde stakeholderportaal

Unieke features

 • Realtime data ontsluiting en vergelijking, meetbare weergave in dashboard
 • Ontsluiting van externe applicaties middels API
 • Download mogelijkheid objectstructuur: Relatics import
 • Informatie overdracht zonder informatieverlies
 • Keuzes zijn inzichtelijk door versiebeheer

Doelgroep

 • Projectmanagers
 • Projectbeheersers
 • Omgevingsmanagers
 • Technisch managers
 • Vergunningenmanagers
 • Risicomanagers
 • Cost engineers

Projecten

 • Ontwerpfase grote netuitbreidingen
  • TerraStudio® ondersteunt en beheerst alle project informatie van grote netuitbreidingsprojecten

Highlights

Stakeholdermanagement app: Stakeholders worden automatisch aangemaakt op basis van broninformatie

Notities, opmerkingen en eisen van stakeholders realtime delen en inzien in het stakeholderportaal

Alle informatie uit TerraStudio® ontsluiten naar externe applicaties via API (realtime) of met download in Geojson, Shapefile of DXF formaat

Databeheer met TerraStudio®

Databeheer met TerraStudio®

Visuele impressie

Versie beheer

Perceel classificatie t.o.v. het object

Perceel classificatie

TerraStudio®

Meer weten over TerraStudio®?

 

Frankeneng 65A

6716 AA Ede

085-0046188

info@terrascope.net