TERRASTUDIOTERRASTUDIOHoogwaardige expertise

TerraStudio® biedt de expert intelligente features op het gebied van analyseren, combineren en interpreteren van data in relatie tot het te realiseren of te beheren object. Gebruik van ons platform resulteert in een verbetering van beheersing op projecten met meer aandacht voor de omgeving en minder verspilling, faalkosten en hinder.

TerraStudio® kent een doelgerichte en informatie gedreven opzet waarmee grote complexe ruimtelijke ontwikkelingen beheerst worden en daarmee succesvol worden uitgevoerd. Het brengt het beste van de werelden van geografische data presentatie, risicobeheersing, systems engineering en collaboratie bij elkaar in één centrale digitale omgeving. Het platform maakt relevante informatie beschikbaar en toepasbaar, het vormt daarbij de verbinding tussen gebruikers, belanghebbenden en reeds beschikbare tools en platformen.

TerraStudio® stelt het te ontwikkelen en het te beheren object centraal. Een veelgebruikte term hiervoor is de ‘digital twin’. Door het object stapsgewijs op te bouwen uit bestaande kaartlagen, geüploade data of geïmporteerde CAD tekeningen ontstaat er één centraal toegankelijk en meer-dimensioneel beeld van het betreffende object.Grip met TerraStudio

INZICHT

in beschikbare boven- en ondergrondse data op één platform

GEOGRAFISCH

weergegeven data met een intuïtieve zoekfaciliteit tot openbare databronnen

grip

op conditionering, tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en risico’s

VERBINDING

door één digitale waarheid die een transparante samenwerking mogelijk maakt

INNOVATIEF

platform door een doelgerichte en informatie-gedreven benadering

DUURZAAM

objecten optimaal inpassen met zo min mogelijk schade aan de ruimte zelfToepassingen TerraStudio

TerraStudio® is ongelimiteerd in haar mogelijkheden en toepassingen. Een kleine opsomming:

Data analyse

24/7 opvragen, ontsluiten en doorzoeken van 55.000+ open (geografische) databronnen, commerciële en/of bedrijfseigen databronnen

Automatisch analyseren van data ten behoeve van CROW500, percelen, vergunningen en alle andere conditionerende raakvlakken

Uitwisselen van informatie met het beveiligde stakeholderportaal

Data beheersing

Het ontwerp van het object geografisch inpassen en beheersen

Geografisch weergegeven dashboard laat voortgang en gevisualiseerde dossierstatus zien

Automatische aanmaak van de objectstructuur: Objectinformatie wordt toegevoegd en geografisch weergegeven

Datascience

Realtime data verzamelen en uitwisselen met bijvoorbeeld ArcGis en Autocad

Hoge mate van connectiviteit: via API of plug-in technologie analysesoftware en modellen toepassen op de data

Sensordata & camerabeelden combineren en projecteren op de kaartOns platform

In het platform zijn door de aangestelde beheerder projecten aan te maken. Per project kunnen de gewenste applicaties aangezet worden, zodat deze standaard onderdeel uit maken van de functionaliteiten van het project. Met toegangsbeheer wordt bepaald wie toegang krijgt tot het platform en met welke autorisaties. Indien het volledige gebruik van TerraStudio voor bepaalde projecten (tijdelijk) niet meer gewenst is, maar de data wel beschikbaar moet blijven om te kunnen raadplegen, is het mogelijk om het project naar de view status over te zetten.Koppelen met TerraStudio®

Door diverse import- en exportmogelijkheden, koppelingen met bijvoorbeeld ArcGIS, AutoCad, communicatie via API en mogelijkheden door middel van plug-in technologie is het mogelijk TerraStudio® naadloos in elk systeemlandschap te integreren. Hierdoor kan ons platform onder andere als bron, centrale bibliotheek of als geografisch communicatiemiddel met stakeholders worden ingezet, naadloos passend in bestaande processen. Daarentegen vergt het gebruik van het SAAS platform slechts toegang en een webbrowser met internettoegang. Zo hebben onze klanten wel de voordelen en niet de nadelen van een extra platform.Pilot

Een pilot behoort tot de mogelijkheden. Gezamenlijk brengen we de gewenste processen in kaart, zodat deze aansluiten bij uw manier van werken, is altijd herkenbaar en gebruiksvriendelijk.Consultancy

Omdat wij graag van onze samenwerking een succes willen maken, bieden wij consultancy aan. Hiermee willen we bereiken dat gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van ons platform en grip op ruimtelijke ontwikkeling krijgen. Ons aanbod kan bestaan uit:

  • Training en begeleiding van de toekomstige beheerder(s)
  • Consultancy ten behoeve van het inrichten en configureren van het platform en de diverse projecten
  • Training en opleiding van gebruikers
  • Gebruiker begeleiding, support en ondersteuning

Frankeneng 65A

6716 AA Ede

085-0046188

info@terrascope.net