DATA ANALYSE

Maximaal gebruik van beschikbare data

Maximaal gebruik van beschikbare data

Met de data analyse van TerraStudio® is het mogelijk om analyses te doen op alle beschikbare data in het projectgebied. Met slimme en moderne applicaties worden uitkomsten data met één druk op de knop geleverd. Opvragen, ontsluiten en doorzoeken van 55.000+ open (geografische) databronnen, commerciële en/of bedrijfseigen databronnen is 24/7 mogelijk. Net als het eenvoudig verrijken van data, het analyseren en interpreteren hiervan.


Automatische raakvlakanalyse met TerraStudio®

Automatische raakvlakken  analyse met TerraStudio®

Met het gebruik van TerraStudio® en de toepassing van intelligente automatisering worden teams ontlast. Automatische analyse van snijpunten met het object met bestaande kabels en leidingen, watergangen, vergunningsplichtige objecten, kruisende percelen en alle andere raakvlakken zorgt ervoor dat het object data gedreven ontworpen, ingepast en beheerst wordt.

Eén digitale waarheid aan data

24/7 opvragen, ontsluiten en doorzoeken van 55.000+ open (geografische) databronnen, commerciële en/of bedrijfseigen databronnen

Automatisch analyseren ten behoeve van CROW500, percelen, vergunningen en alle andere conditionerende raakvlakken

Data uitkomsten bestaan uit een volledig register, inclusief onderliggende metadata, geografisch of in lijstvorm weergegeven

Data uitkomsten worden verrijkt met extra gebiedsinformatie zoals de betreffende gemeente, waterschap of provincie waarbinnen het object zicht bevindt

Uitwisselen van informatie met het beveiligde stakeholderportaal

Unieke features

 • Data analyse, combineren, interpreteren, verrijken
 • Automatische raakvlakanalyse met analyse app
 • Rapportage met hoeveelheden opvragen
 • Stakeholderportaal beschikbaar via API koppeling
 • Autocad synchronisatie &versiebeheer via plug-in

Doelgroep

 • IPM teams
  • projectmanagers
  • omgevingsmanagers
  • technisch managers
  • managers projectbeheersing
  • contractmanagers
 • Ingenieursbureaus 
 • Netbeheerders
 • Waterleidingbedrijven
 • Telecombedrijven

Projecten

 • MER analyse
  • Een applicatie binnen TerraStudio® waarmee alle aspecten van de MER geautomatiseerd geanalyseerd worden
 • Ontwerpfase grote netuitbreidingen
  • TerraStudio® ondersteunt en standaardiseert het uitwerken van het ontwerp binnen grote netuitbreidingsprojecten

Highlights

Feitelijk onderbouwde risicoanalyses gebaseerd op data

Commerciële data, zoals KLIC en NDFF, online ontsluiten binnen het platform

Eén digitale waarheid over grondwaterstanden, bodemkwaliteit, watergangen, kabels & leidingen en meer

Uitvoeren van geautomatiseerde quick-scans

Analyse stikstof en Natura 2000 gebieden in Nederland

Ondersteunt actieve participatie in het kader van de nieuwe OmgevingswetData analyse met TerraStudio®

Data analyse met TerraStudio®

Visuele impressie

Percelen inventarisatie met datacombinatie

Grondwaterstandanalyse o.b.v. Dinoloket

Data-analyse-3-grondwaterstand

Impressie CROW500

TerraStudio®

Meer weten over TerraStudio®?

 

Frankeneng 65A

6716 AA Ede

085-0046188

info@terrascope.net